Meie kontaktid

KPMG Advokaadibüroo OÜ

Narva mnt 5, Tallinn 10117, Eesti

Reg.nr: 12552897

+372 6676 805

Meeskond

Eetilisus, hea erialane ettevalmistus ja kogemus – me esitame oma advokaatidele ja juristidele kõrged nõudmised. Meie inimestel on laialdane kogemus regiooni suuremate ja keerukamate tehingute nõustamisel.

Risto Agur

Risto on praktiseerinud õigust 2003. aastast. Risto juhib KPMG Advokaadibürood ning tema peamisteks praktiseerimis-valdkondadeks on äriühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised (M&A), pangandus- ja finantsõigus ning kinnisvaratehingud. Ta on nõustanud mitmeid Eesti ja Balti regiooni suuremaid ja keerulisemaid tehinguid, esindades nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi strateegilisi investoreid, investeerimispanku, erakapitaliettevõtteid ja teisi finantsinstitutsioone.

Ristot kui tunnustatud õigusnõustajat äriühinguõiguse ning M&A valdkonnas on soovitanud sellised rahvusvahelised advokaate hindavad väljaanded nagu Legal500, Chambers Global ja Best Lawyers. The Legal500 iseloomustab Risto Agurit kui advokaati, "kelle oskust näha suurt pilti ja pöörata tähelepanu pisiasjadele on võimatu üle hinnata". Chambers & Partners toob Risto Aguri iseloomustuses välja, et kliendid kirjeldavad teda „kui väga meeldivat ja äriliselt nutikat“ ning „praktilise lähenemisviisiga“ partnerit. Samuti hinnatakse tema võimet „võtta projektides juhtroll“ ja „tagada, et kõik kulgeb sujuvalt“. 

Enne KPMG Advokaadibüroo asutamist töötas Risto 13 aastat juhtivas regionaalses äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroos Sorainen, kus ta juhtis muu hulgas äriühingu- ja tööõiguse töögruppi (2006-2007) ning restruktureerimise ja maksejõuetuse töögruppi (2009-2010).

Haridus

Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Georgetown University Law Center, USA (kursus Ameerika õigusest ja õigusalase hariduse alustest), Fulbrighti stipendium

Georgetown University Law Center, USA (magistrikraad väärtpaberite ja finantsregulatsiooni alal), Fulbrighti stipendium

Liikmelisus

Eesti Advokatuur

USA ülikoolide vilistlaste liit Eestis

Fulbrighti vilistlaste assotsiatsioon

Georgetowni ülikooli vilistlaste assotsiatsioon

Eesti Noorte Advokaatide Ühing

Keeled

Eesti, inglise, vene


Veiko-Joel Kokk

Veiko-Joel praktiseerib eelkõige pangandus- ja finantsõiguse advokaadina. Enne KPMG Advokaadibürooga liitumist töötas ta aasta advokaadibüroos Sorainen ning eelnevalt 14 aastat Eesti Pangas, viimati administratiivosakonna õigusteenistuse juhataja ametikohal, kus ta muuhulgas kuulus ka Eesti euro kasutuselevõttu ettevalmistanud õigustöörühma. Enne tööle asumist Eesti Pangas töötas Veiko-Joel Väärtpaberiinspektsioonis ja Hansapangas (praegune Swedbank).

Veiko-Joelil on tugev õigusloome taust, ta on osalenud enamiku finantsvaldkonna seaduste, sh Eesti Panga seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse, makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ning investeerimisfondide seaduse väljatöötamisel.

Veiko-Joel on nõustanud ELi abiprogrammi raames eksperdina Serbia Keskpanka institutsionaalse võimekuse tugevdamisel ning oli aastatel 2006-2013 Euroopa Keskpankade Süsteemi õiguskomitee liige. Ta on jätkuvalt ka NASDAQ OMX Tallinna börsi vahekohtu nõukogu liige.

KPMG Advokaadibüroos on Veiko-Joeli ülesandeks arendada ja kasvatada büroo pangandus- ja finantsõigusnõustamise praksist ning kogenud õigusspetsialistina nõustada tehinguid ja õigusküsimusi ka teistes valdkondades. 

Väljaanne The Legal500 soovitab Veiko-Joel Kokki advokaadina nimeliselt.

Haridus

Tartu Ülikool (bakalaureuse kraad cum laude õigusteaduses)

Bologna Ülikool, Itaalia; Hamburgi Ülikool, Saksamaa; Haifa Ülikool, Iisrael (magistrikraad õigusteaduses ja majanduses)

Liikmelisus

NASDAQ OMX Tallinn vahekohtu nõukogu

Eesti Advokatuur

Keeled 

Eesti, inglise


Kaia Kuusler

Kaia on kogenud advokaat, kes praktiseerib peamiselt töö-, ühingu- ja lepinguõiguse valdkonnas, olles spetsialiseerunud eelkõige tööõigusele. Ta nõustab kliente tööõiguse kõigis aspektides, sh sellistes valdkondades nagu töötingimused, töölepingute sõlmimine ja lõpetamine, lisatasud, kompensatsioonid ja soodustused, personalipoliitika ja töötajate privaatsus, töövaidlused, tööjõuga seotud küsimused ettevõtete kohalike ja piiriüleste restruktureerimiste korral, töötajate kaasamise reeglid, juhatuse liikmete ja juhtivtöötajate lepingud ning muud keerukad tööõiguse teemad.

Lisaks Eestis omandatud õigusalasele haridusele on Kaia end täiendanud Saksamaal, õppides semestri Göttingeni ülikoolis ning praktiseerides tööõiguse valdkonnas ühes Saksamaa suurematest advokaadibüroodest Heuking Kühn Lüer Wojtek. Enne KPMG Advokaadibürooga liitumist töötas Kaia regionaalses äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroos Sorainen.

Lisaks õigusnõustamisele on Kaia esinenud seminaridel, kirjutanud hulgaliselt artikleid ning olnud kaasautoriks mitmele publikatsioonile.

Haridus

Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)

Liikmelisus

Eesti Advokatuur

Keeled

Eesti, inglise, saksa


Ronald Riistan

Ronald Riistan on spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidluste lahendamisele. Enne KPMG Advokaadibürooga liitumist töötas Ronald Advokaadibüroos Antsmäe & Partnerid, kus ta nõustas ja esindas kliente väga mitmesugustes õigusvaldkondades, põhiliselt menetlusõiguse ning infotehnoloogia- ja intellektuaalomandiõiguse küsimustes.

Ronald on omandanud õigusteaduse bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis ning rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku magistrikraadi Glasgow Ülikoolis. Muu hulgas on Ronald osalenud lahingpioneerina ISAFi missioonil Afganistanis Eesti jalaväekompanii koosseisus.

Haridus

Tartu Ülikool (õigusteaduse bakalaureus)

Glasgow Ülikool (rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku magister)

Liikmelisus

Eesti Advokatuur

Keeled

Eesti, inglise

Sirli-Kristi Käpa

Sirli-Kristil on 10-aastane juristina töötamise kogemus. KPMG Advokaadibüroos on tema peamisteks valdkondadeks äriühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised (M&A) ning andmekaitse.

Enne KPMG Advokaadibürooga liitumist töötas Sirli-Kristi juristina notaribüroos ja aastatel 2008–2016 Eesti Energia AS-i õigusteenistuses. Sirli-Kristil on pikaajaline kogemus äriühingute nõustamisel nende igapäevases majandustegevuses ja tehingutes ning esindamisel kohtumenetluses. Lisaks on Sirli-Kristi tegelenud nii individuaalsete kui ka kollektiivsete töösuhetega ning esindanud tööandjaid läbirääkimistel ja töövaidluskomisjonis.

Peale erialase töö on Sirli-Kristi jaganud oma teadmisi ja kogemusi, viies läbi sisekoolitusi tööõiguse ja andmekaitse valdkondades.

Haridus

Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)

Liikmelisus

Eesti Juristide Liit

Keeled

Eesti, inglise

Laura Saks

Laural on 11-aastane juristina töötamise kogemus. KPMG Advokaadibüroos on tema peamisteks praktiseerimis valdkondadeks IT-õigus, andmekaitse ja intellektuaalne omand. Enne KPMG Advokaadibürooga liitumist töötas Laura juristina notaribüroos ja viimased kaheksa aastat Tallinna Tehnikaülikooli juriidilises osakonnas.

Laura on pikka aega nõustanud äriühinguid ja avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid igapäevaste tehingute tegemisel ning lepinguõiguse küsimustes eelkõige seoses IT-õiguse ja intellektuaalse omandi haldamise ja kaitsmise ning andmekaitsega. Laura oli ka Tallinna Tehnikaülikooli tööstusomandi ekspertkomisjoni alaline liige ja korraldas intellektuaalse omandi õiguse teemalisi sisekoolitusi ning osales andmekaitse sisekordade väljatöötamises.

Laura on lisaks mitmekülgsele erialasele töökogemusele ennast pidevalt täiendanud, omandades Strasbourgi Ülikoolis magistrikraadi intellektuaalse omandi õiguses ja haldamises ning osaledes Tartu Ülikooli IT-õiguse täiendusõppes. Seetõttu oskab Laura siduda teoreetilised teadmised praktiliste ja toimivate lahendustega.

Haridus

Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)

Strasbourgi Ülikool (magistrikraad intellektuaalse omandi õiguses ja haldamises)

Keeled

Eesti, inglise

Robert Suir

Robert töötab KPMG Advokaadibüroos juristina. Ta assisteerib KPMG Advokaadibüroo advokaate peamiselt ühinguõiguse, ühinemis- ja ülevõtmistehingute, finantsõiguse ja vaidluste lahendamise valdkondades.

Enne KPMG Advokaadibürooga liitumist praktiseeris Robert alates 2012. aastast muu hulgas Riigikogu Kantseleis ja Justiitsministeeriumis. Ta on omandanud seeläbi tervikliku ettekujutuse Eesti õigussüsteemi toimimisest. Eesti Juristide Liidu praktika käigus nõustas Robert inimesi tasuta õigusabi raames.

Robert kuulus meeskonda, mis esindas Tartu Ülikooli õigusteaduskonda rahvusvahelisel Euroopa Liidu õiguse harjutuskohtu võistlusel (European Law Moot Court) 2014. aastal ning pääses nelja parima võistkonna hulka regionaalfinaalis Prantsusmaal. Robert esindas Tartu Ülikooli ka mainekal Willem C. Vis kaubandusõiguse harjutusarbitraaži võistlusel 2015. aastal Austrias.

Haridus

Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)

Keeled

Eesti, vene, inglise

Võta meiega ühendust

Risto Agur

Juhtivpartner, vandeadvokaat, KPMG Advokaadibüroo

+372 6268 718

+372 55 400 02

Veiko-Joel Kokk

Vandeadvokaat

+372 6268 762

+372 50 18 972

Kaia Kuusler

Advokaat

+372 6268 784

+372 53 450 999

Ronald Riistan

Vandeadvokaat

+372 6268 740

+372 51 70 960

Sirli-Kristi Käpa

Jurist

+372 6268 761

+372 56 90 9762

Laura Saks

Jurist

+372 6676 804

+372 56 50 9508

Robert Suir

Advokaat

+372 6268 790

+372 51 94 3434