Andmekaitse

KPMG andmekaitse töörühm koosneb ekspertidest, kellel on laialdane oskusteave ja kogemus eri majandusharudes tegutsevate klientide nõustamisel isikuandmete kaitse valdkonnas. Koostöös IT nõustamise teenusliini meeskonna liikmetega saame pakkuda oma klientidele multidistsiplinaarset lähenemist, mis võtab lisaks õiguslikule poolele arvesse andmekaitsega seotud infotehnoloogilisi aspekte. Piiriülestes küsimustes teeme tihedalt koostööd KPMG võrgustiku teiste riikide kolleegidega, mistõttu saame oma kliente nõustada mitte ainult Eestis vaid ka teistes riikides.


Nõustame kliente muu hulgas järgmistes andmekaitse küsimustes:

 • Isikuandmete kaitse vastavusaudit Andmekaitse üldmäärus
 • Tegevuskava väljatöötamine äritegevuse andmekaitsereformiga kooskõlla viimiseks
 • Isikuandmete töötlemise lepingud ja privaatsuspoliitikad
 • Isikuandmete töötlemise nõusoleku vormid
 • Isikuandmete töötlemise ja säilitamisega seotud protseduuride ja juhendite väljatöötamine
 • Isikuandmetega seonduvad küsimused ühinemis- ja omandamistehingute kontekstis
 • Isikuandmete töötlemine ja kaitse otseturunduses
 • Isikuandmete ekspordi struktureerimine ja isikuandmete kolmandatesse riikidesse saatmise õigusele vastavus
 • Isikuandmete töötlemine teadusuuringutes
 • Nõustamine 2018. kevadel jõustuva uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmise teemadel
 • Avalikule teabele juurdepääsuga seotud küsimused
 • Andmekaitsega seotud vaidlused, sh kohtuvaidlused

 

Meie kontaktid

KPMG Advokaadibüroo OÜ

Narva mnt 5, Tallinn 10117, Eesti

Reg.nr: 12552897

+372 6676 805