Maksejõuetusõigus

Meie juristidel on laialdased kogemused restruktureerimis- ja maksejõuetusõiguse küsimustes nii kohtu- kui ka kohtuvälistes asjades. Anname nõu järgmistes valdkondades:

  • Võlgade sissenõudmine, restruktureerimine ja lisatagatise seadmine
  • Kohtuväliste restruktureerimiskavade väljatöötamine ja elluviimine
  • Varade müük saneerimis-, täite- ja pankrotimenetlustes
  • Osalemine täite- ja pankrotimenetluses võlausaldaja esindajana, sh pankrotitoimkonna liikmena
  • Piiriülese maksejõuetuse küsimuste lahendamine
Meie kontaktid

KPMG Advokaadibüroo OÜ

Narva mnt 5, Tallinn 10117, Eesti

Reg.nr: 12552897

+372 6676 805