Maksu- ja tolliõigus

Pakume asjatundlikku õigusabi nõustades ja esindades kliente kõigis maksu- ja tolliõiguse valdkondades, sh

 • Maksuplaneerimine ja maksukulude juhtimine
 • Turule sisenemise ja turult väljumise strateegiad
 • Riigisisene ja piiriülene restruktureerimine
 • Püsiva tegevuskohaga seotud riskid
 • Tööjõu ja direktorite liikumisega seotud planeerimine ja riskide juhtimine
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise planeerimine
 • Maksualane ostueelne analüüs (tax due diligence)
 • Maksuaudit
 • Siirdehinnad
 • Maksuhalduri eelotsuste taotlused
 • Esindamine maksumenetluses
 • Läbirääkimised maksuhalduriga ja vaidemenetlus
 • Esindamine maksualastes kohtuasjades
Meie kontaktid

KPMG Advokaadibüroo OÜ

Narva mnt 5, Tallinn 10117, Eesti

Reg.nr: 12552897

+372 6676 805